Pályázati felhívás angliai középiskolai tanulmányok folytatására

A Ferences Ösztöndíj Alapítvány egy jótevőjének erre irányuló célzott támogatása révén lehetőséget biztosít egy 13 és 15 év közötti tanulónak, aki valamely ferences fenntartású iskolában tanul, hogy a 2024-2025-ös tanévben tanulmányait a PACT katolikus iskolaszövetség londoni iskolájában (fiú esetében: THE CEDARS SCHOOL, lány esetében THE LAURELS SCHOOL) végezhesse. (https://www.pactschools.org.uk/). A támogató a tanulónak minden ehhez szükséges forrást biztosít (tandíj, utazási költségek, ellátás díja, biztosítás, taneszközök, zsebpénz stb.). Az Alapítvány a pályázaton nyertes tanuló számára a 2023-2024-es tanév második félévében felkészítő foglalkozásokat biztosít a tanuló iskolájában.

Figyelem! Az angliai középiskolai tanulmányok folytatására szóló pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 15.

A támogatás elnyerésére a tanulónak a gondviselője jóváhagyó nyilatkozatával, pályázat útján kell jelentkeznie. A kiválasztás során az alapítvány figyelembe veszi:

 • a jelentkező motiváltságát, elkötelezettségét.
 • tanulmányi előmenetelét (beleértve a tanulmányi, művészeti és sport versenyeredményeit),
 • családjának szociális helyzetét,
 • korábban tanúsított közösségi munkáját, magatartását,
 • valamint a tanulmányok megkezdéséhez szükséges szintű (B1-B2) angoltudását.

A pályázó által benyújtandó dokumentumok:

 1. Online pályázati űrlap (elérhető ITT
 2. motivációs levél min. 500 – max. 800 szóban, (elektronikusan szkennelve küldendő)
 3. az utolsó lezárt tanév eredményét közlő bizonyítvány (szkennelve e-mailben),
 4. tanulmányi, művészeti vagy sporteredmények igazolása, ha a jelentkező ilyennel rendelkezik,(szkennelve e-mailben )
 5. a tanuló igazgatójának beszámolója a pályázó közösségi munkájáról és magatartásáról, (szkennelve e-mailben)
 6. a gondviselő írásbeli beszámolója, a család szociális helyzetéről (lehetősége szerinti igazolva e-mailben küldendő)  
 7. nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról (aláírva, szkennelve), letölthető INNEN.
 8. bármilyen más dokumentum, amely a kiválasztás során segítheti az Alapítvány jó döntését (pl. ajánlás vagy beszámoló a tanuló korábbi sikeres projektmunkájáról, szkennelve e-mailben).

A 2. 6. és 7. dokumentum eredetiben is küldendő a Ferences Ösztöndíj Alapítvány székhelyére: 1024 Budapest, Margit krt. 23. Ennek határideje: 2023. december 15.
 
A pályázónak meg kell neveznie egy szintén pályázó iskolatársát, akivel a pályázat elnyerése esetén együtt szeretne felkészülni a tanév második félévében az angliai tanulmányi évre. A támogatás elnyerése esetén, ha a tanulótárs szintén megfelelt a támogatás alapelvárásainak, akkor a nyertes pályázó „tartaléka” lesz arra az esetre, ha ő valamiért mégsem tudna élni a kiutazás lehetőségével.

Az Alapítvány által felkért bíráló bizottság a benyújtott dokumentumokat elemzi, majd 2024. január 8-án 15 órakor meghallgatást tart, melynek során a jelentkező megfelelő angol nyelvtudásáról is meggyőződik. A bizottság javaslata alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt a támogatott tanuló személyéről 2024. január 31-ig. A nyertes tanulóval az Alapítvány támogatási szerződést köt.
További információk Bodó Mártontól, az Alapítvány szakmai vezetőjétől kérhetők a kozoktatas@ferencesek.hu email címen keresztül.

Budapest, 2023. november 3.
Dobszay Márton Benedek OFM
a kuratórium elnök

Hasonló tartalom