Projektnappal zárult a 2017-2018-as Ferences Ösztöndíjprogram

A Ferences Ösztöndíj Alapítvány 2013 óta működő ösztöndíjprogramjában három – a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő – középiskola vesz részt. Az ösztöndíjasok a május 23-án Esztergomban megrendezett projektnapon tíz-tízperces prezentáció keretében mutatták be egész éves munkájukat diáktársaiknak, tanáraiknak és a megjelent érdeklődőknek.


A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban gyűltek össze május 23-án délután a Ferences Ösztöndíjprogram 2017-2018-as évének azon résztvevői, akik kutatási-alkotási projektet valósítottak meg. Az esztergomi, a szentendrei és a budapesti ferences gimnáziumokból érkezett diákok a program lezárásaként rövid prezentációkban mutatták be a megjelent tanároknak és érdeklődőknek, hogy mit hoztak létre, vagy milyen kutatási eredményre jutottak ösztöndíjas évük alatt.

Az esemény megnyitóján a program vezetője, Dobszay Ambrus ferences közoktatási referens köszöntötte az egybegyűlteket: „A mai napon 25 előadást hallgathatunk majd végig. Az idei év különlegessége, hogy 4-5 olyan projekt is megvalósult, amelyek által a tanulók a beléjük vetett bizalomért cserébe visszaadnak valamit az iskolának, a ferences rendnek. Olyan produktumokat hoztak létre, amelyek jól szolgálják iskolájuk vagy a rend más intézményeinek jó hírét, mindennapi életét.” A program fő támogatója, a MET Magyarország Zrt. képviseletében jelen volt Lakatos Benjámin, aki ezeket a szavakat intézte az ösztöndíjasokhoz: „Annak idején én is ebbe az iskolába jártam. Azt kérem most tőletek, hogy ha tíz-húsz év múlva esélyetek lesz arra, hogy itt álljatok, ahol most én, akkor ti is segítsetek majd azoknak, akik ott fognak ülni, ahol most ti! Örülök, hogy itt lehetek veletek, és nagy érdeklődéssel várom az előadásokat.” 

A délután Szilágyi Péter Álmos: Ferencesek a XXI. században című munkájának megtekintésével kezdődött. A magyarországi ferencesek életéről szóló hétperces rövidfilm levetítése után három szekcióra osztva, három külön teremben zajlott 8-8 előadás. A diákok sokszínű, egyedi érdeklődési köreinek köszönhetően minden helyszínen változatos témájú bemutatókat tekinthettek meg a vendégek: 

„A tökéletes autóverseny, avagy a közlekedés fizikája” ,címen, valamint „Kapkodjuk a levegőt - Rontja-e a dohányzás a légzőrendszer terhelhetőségét?”, „Süket hallók, halló siketek - A siket kultúra és a siket fiatalok beilleszkedése a többségi társadalomba”, „Evangelizáció és elokvencia csíksomlyói szentbeszédekben”. Ilyen és ehhez hasonló címek alatt rendkívüli kutatások valósultak meg. Sok munka született a tanulást segítő applikációk vagy internetes programok fejlesztéséről; de volt olyan diák is, aki egy teljes honlapot készített a Ferences Szociális Otthon számára. Egy szentendrei tanuló alternatív, a ferences színeket és formákat visszaadó egyenruhát tervezett. Képregény készült Szent Ferenc életéről, valamint Leonardo da Vinci anghiari csataképe alapján egy festmény is. Egy gimnazista a görögkatolikus egyház magyarországi jelenlétét kutatta az év során, egy társa pedig a növényi indikátorok tanulmányozásával töltötte ösztöndíjas óráit. A sok érdekes előadás közepette kiemelkedő volt Matányi Marianna és Kákonyi Marcell (Ferences Gimnázium, Szentendre) „Agyi aszimmetriák és rendellenességek kutatása látási reflexvizsgálatok alapján” című bemutatója. Kísérleteik nyomán egy működő orvosdiagnosztikai eszközt hoztak létre, amelynek már a kipróbálása is elkezdődött. Ezen projektjükkel a Magyar Innovációs Szövetség Ifjúsági Tudományos Versenyén is részt vesznek.

A prezentációk után a jelenlévők a Kákonyi Asztrik Kortárs Galériában Keppel Dániel vezetésével megtekinthették Madarassy István: Dante bűvöletében című kiállítását. Végül a nap és az ösztöndíjas tanév lezárásaként a refektóriumban (rendi étkezőben) gyűltek össze a diákok, a támogatók és a tanárok. Itt a szekcióvezetők röviden összefoglalták a hallottakat, és néhány mondattal külön-külön méltatták a bemutatókat. „Egy év munkáját öt perces prezentációban bemutatni nagyon komoly dolog!” – ismerte el Bánhidy Vajk, az egyik szekció vezetője, aki az esztergomi ferences gimnázium tanára. „Öröm volt látni, hogy a diákokról sugárzott a tudás öröme!” – mondta Veres Rózsa, a szentendrei gimnázium magyartanára, majd hozzátette: „Minél nagyobb tudás birtokában vagytok, annál többet tudtok a világot teremtő Jóistenről. Az elmúlt évben megvalósított projektmunkáitokkal nagy lépést tettetek ebben az ismeretben.”  

A rövid elemzések után az ösztöndíjasok átvették emléklapjukat Dobszay Márton Benedek ferences tartományfőnöktől, Lakatos Benjámintól, valamint Kiss Didák OFM-től, aki a Ferences Ösztöndíj Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az esemény állófogadással ért véget.

A Ferences Ösztöndíjprogram 2013 óta működik, és azóta több, mint 200 diák tehetségének kibontakozásához járult hozzá. A program vezetői és támogatói egyaránt bíznak benne, hogy további fiatal kutatók számára adhatnak lehetőséget ötleteik megvalósítására. A Ferences Ösztöndíj Alapítvány honlapja, valamint az ösztöndíjprogram aktuális kiírása IDE kattintva érhető el.

 

További fényképek: 

Varga Mónika – Ferences Sajtóközpont, Ferences Ösztöndíj Alapítvány

Fotók: Fábry Anna, Lambert Attila 


   
 

Hasonló tartalom