Gyűjtés

 • A ferencesek fenntartásában működő intézmények támogatása

  Trans

  A Ferences Alapítvány évről-évre támogatja a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában lévő intézményeket.

 • Ferences Ösztöndíjprogram támogatása

  A Ferences Ösztöndíjprogram működtetése elképzelhetetlen adományok fogadása nélkül. Az elmúlt években a Ferences Ösztöndíjprogram önzetlen támogatója a MET Magyarország Zrt. volt.

  A program bizonyos részeit saját forrásokból, illetve lehetőségeink szerint pályázati forrásból biztosítjuk. Ilyen a pályázók részére szervezett Ferences Tehetséghétvége, amelyen a résztvevők kommunikációs, prezentációval kapcsolatos, illetve önismereti és pályaorientációs tréningen vesznek részt. Hasonló a májusi Ferences Projektnap, amelyen a tanulók az év közben elkészített projektjüket mutatják be rövid prezentáció formájában ezt pedig egy szerény állófogadás követi a program egész éves folyamatának lezárásaként.

  A ferencesek saját forrás terhére külön pályázati kategóriákat is meghirdettek, ilyen többek között a Példaértékű Pedagógus Díj.

  Amennyiben programunkat szívesen támogatja adományával, hálásan köszönjük!
   

 • Alapítvány működésének támogatása

  Trans

  Az Alapítvány mindennapi működése folyamatos költséget jelent számunkra, a közhasznú tevékenységek szervezését segítését az alapítvány munkatársai, önkéntesei segítik. A működést adományokból és pályázatokból igyekszünk biztosítani.

 • Kárpátaljai ferences misszió támogatása

  Trans

  A ferencesek korábbi missziójuk elüldözése után 1989-ben tértek vissza Nagyszőlősre, azóta végeznek lelkipásztori munkát Kárpátalján. A nagyszőlősi lelki élet mellett a ferencesek további környező, magyarok lakta települések plébániáit vezetik, illetve közvetlenül vagy közvetetten működtetnek Rehabilitációs Központot, lelkigyakorlatos házat és Szociális Karitatív Központot. Ez utóbbi keretében üzemel egy napi 170 adag étel kiosztását végző szegénykonyha is.  

 • Autista Segítő Központ támogatása

  Trans

  A Ferences Alapítvány évről évre adományt továbbít az Autista Segítő Központ részére. Az Intézményegyüttes munkája Magyarországon páratlan, ugyanakkor komoly anyagi terhet ró a fenntartóra illetve a családokra is. Ennek enyhítéséért tartunk adománygyűjtést, amellyel az intézmény működését, igy az autista gyermekeket közvetlenül támogatjuk.

  Adományaikat köszönjük, Isten fizesse meg!

 • Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat támogatása

  Trans

  A Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat finanszírozását 2016-tól a Ferences Alapítvány átvállalta a Ferences Rendtartománytól. A Budapesti Országúti Ferences Plébánián már évek óta működő program 2017 elején Szegeden is elindult a helyi ferences atyák és más szakemberek vezetésével. 

 • A szentendrei Ferences Gimnázium orgonájának felújítása

  A szentendrei ferences rendház tagjai gyűjtést szerveznek a gimnázium kápolnájában található orgona felújítására. Az hangszer időszerű felújítási munkálatai halaszthatatlanná váltak, és minthogy a liturgia feltétlenül szükséges kelléke, igyekszünk megteremteni a javítás költségeit. A hangosítás felújítása után most erre a célra a rendház több mint fél millió forintot kényszerül fordítani, ebben kérjük a testvérek segítségét.