Pályázatok

Pályázati kiírások a 2020/21-es tanévre

Pályázati kiírások a 2019/20-as tanévre

 • Pályázat tehetséges ferences diákok támogatására (Közösségi vagy segítő kategória - T3)

  A ferences gimnáziumokban tanuló, szociális területen tehetséges diákok támogatása. A nyertes pályázó segítséget kap tehetségének kibontakozásához, személyiségének fejlesztéséhez, közösségi vagy szociális segítő tevékenységre vonatkozó törekvéseinek megvalósításához.

  Pályázati kiírás: 

  Pályázati kiírás - Tanulmányi pályázat (T3)

  A pályázat beadásához szükséges anyagok:

  Online pályázati adatlap (T3)

  Adatkezelési hozzájárulás (T3)

  Kérelem és hozzájáruló nyilatkozat

  (Beadandó még: az év végi bizonyítvány másolata!)

 • Pályázat tehetséges ferences diákok támogatására (Tanulmányi kategória - T2)

  A ferences gimnáziumokban tanuló, valamely területen tehetséges diákok támogatása. A nyertes pályázó tehetsége kibontakozásának, tudása elmélyítésének, továbbtanulásra való felkészítésének, nyelvtudása tökéletesítésének segítése; személyiségük kibontakoztatásához szükséges célok támogatása.

  Pályázati kiírás:

  Pályázati kiírás - Tanulmányi pályázat (T2)

  A pályázat beadásához szükséges anyagok:

  Online pályázati adatlap (T2)

  Adatkezelési hozzájárulás (T2)

  Kérelem és hozzájáruló nyilatkozat

  (Beadandó még: az év végi bizonyítvány másolata!)

 • Pályázati kiírás és útmutató - Alkotói/Kutatói pályázat (T1)

  A ferences gimnáziumokban tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményű tehetséges diákok támogatása. A nyertes pályázó tehetsége kibontakozásának, tudása elmélyítésének, nyelvtudása tökéletesítésének segítése; személyiségének kibontakoztatásához szükséges célok támogatása, alkotó/kutató törekvéseik megvalósításának segítése.

  Pályázati kiírás és útmutató - Alkotói/Kutatói pályázat (T1)

  A pályázat beadásához szükséges anyagok:

  Online pályázati adatlap (T1)

  Adatkezelési hozzájárulás (T1)

  Kérelem és hozzájáruló nyilatkozat

  (Beadandó még: az év végi bizonyítvány másolata!)

 • Pályázat angliai középiskolai tanulmányok folytatására

  A Ferences Ösztöndíj Alapítvány egy jótevőjének erre irányuló célzott támogatása révén lehetőséget biztosít egy 13 és 15 év közötti fiúnak, aki valamely ferences fenntartású iskolában tanul, hogy a 2019-2020-as tanévben tanulmányait a PACT katolikus iskolaszövetség londoni Cedar School-jában végezhesse. (https://www.pactschools.org.uk/). A támogatás a tanulónak minden forrást biztosít, beleértve az oda- és visszautazás, ami a tanulmányok folytatásához szükséges, valamint egy év közbeni hazautazás költségeit is.

  Pályázati kiírás:

  Pályázati kiírás és útmutató

  A pályázat beadásához szükséges anyagok:

  Adatkezelési hozzájárulás

 • Pályázat tehetséges ferences öregdiákok támogatására (Felsőoktatási kategória - FOK)

  A Ferences Ösztöndíj Alapítvány pályázatot hirdet a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő középiskolákban érettségizett, felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok részére tehetségük kibontakoztatásának, tudásuk elmélyítésének, nyelvtudásuk tökéletesítésének, választott hivatásuknak megfelelő szakképzettség megszerzésének támogatása érdekében.

  Pályázati kiírás: 

  Pályázati kiírás - Felsőoktatási kategória (FOK)

  A pályázat beadásához szükséges anyagok:

  Online pályázati adatlap (FOK)

  Adatkezelési hozzájárulás (FOK)