Rólunk

 A Ferences Ösztöndíjprogram alapító okirata az alábbi linken olvasható:

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

A program elsődleges célja a bármely tanulmányi területen tehetséges tanulók motiválása és támogatása. Másodlagos célja a tehetséges tanulók bevonása a hátrányokkal küzdő tanulótársaik felzárkóztatásába.

A programban érintett iskolák: 

 • Ferences Gimnázium, Szentendre, 
 • Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium,  Esztergom
 • Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, Budapest.

A program 2013 óta működik és azóta 207 diák tehetségének-kibontakozásához járult hozzá.

A gondos kiválasztás, tehetségazonosítás után személyre szabott fejlesztést biztosítunk a diákoknak. A nyertes pályázók maguk választják ki mentoraikat saját tanáraik közül. Támogatjuk nyelvtudásuk tökéletesítését és nyári tanulási programjaik megvalósítását is. A kiemelkedő tanulmányi eredmények mellett közösségi munkát, másokért vállalt szolgálatot is elvárunk tőlük.

A program megvalósítása során a tehetséggondozó tanárokat is támogatjuk és ösztönözzük. Ez elsősorban a mentortanárnak kifizetett ösztöndíjat jelenti. A program olyan támogató közegben folyik, amely az egész iskolában a tanulás és a tudás értékét sugallja, ily módon a nevelő-oktató munka általános színvonalát emeli és légkörét javítja.

A program előnyei a tanulók számára:

 • havi rendszerességgel utalt ösztöndíj (5 ezer és 15 ezer Ft közötti sávban) 
 • két tantárgyból heti egy-egy kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozás a tanuló által választott tantárgyakból
 • mentortanár által irányított projektmunka
 • tanulmányi versenyre való felkészítés
 • kétnapos kommunikációs tréning
 • a sikeres nyelvvizsga jutalmazása
 • az „egymástól tanulunk” élménye, a közösségi tudásmegosztásban való részvétel
 • a tehetséggondozásban korábban és jelenleg résztvevő fiatalok, valamint neves szakemberek közössége „láthatatlan kollégiuma” 
 • kiemelkedő teljesítmények külön díjazása a tanévet követő nyáron (30-50 ezer forintos kiemelt ösztöndíj)

A programban elvárt tanulói tevékenység:

 • kiváló tanulmányi eredmény megtartása vagy továbbjavítása
 • a tehetség kibontakoztató órákon való aktív részvétel
 • a kommunikációs tréningen való részvétel
 • projektmunka elvégzése, eredményeinek nyilvános bemutatása a Ferences Tehetségnapon
 • félévente legalább hat óra időtartamban kisebb diákokkal való felzárkóztató foglalkozás
 • 11-12. osztályosoknak az országos tanulmányi versenyen való részvétel
 • végzősöknek legalább egy tantárgyából emelt szintű érettségi sikeres letétele
 • az érettségi vizsgát követően a tehetséges tanulók közösségének erkölcsi-szellemi támogatása 


Egy öregdiák leveléből:
„… már a program végeztével is próbáltam hálámat kifejezni, ám most egy évvel később úgy gondolom, még inkább látom azt, hogy milyen sokat adott ez a képzés. Jelenleg a BME mechatronikai mérnöki szakán tanulok, a második vizsgaidőszak végéhez közeledve úgy tűnik sikeresen. /…/ Mind az egyetemi, mind az ezen kívüli tevékenységem során nagy hasznát veszem a ferences ösztöndíj-program során megszerzett tudásnak, a konkrét szakmai tanulmányokban sokat segítenek az akkori különórák, de a prezentációs tréningen tanultakat is többször hasznosítottam azóta. /… a programot/ nagyszerű kezdeményezésnek tartom, és remélem, hogy a jövőben még sok ferences diák részesülhet majd az ösztöndíj nyújtotta lehetőségekben. ”


Beszámolóink erről a LINK-ről tölthetőek le.