Egy évtizede segítik a tehetséges diákokat – a Ferences Ösztöndíjprogram jubileumi projektnapja

A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban rendezték meg május 17-én a 2022-2023-as tanév Ferences Ösztöndíjprogramjának projektnapját. Az idei esemény azért is volt különleges, mert nemcsak az ösztöndíjprogram jelenlegi évét zárták le vele, hanem a program tízéves jubileumát is most ünnepelték.

A képen balról jobbra: Dobszay Ambrus, Orbánné Kiss-Vámosi Emőke, Horváth Bálint, Lakatos Benjamin, Dobszay Benedek és Bodó Márton. Fotó: Moldoványi Barnabás

Az eseményen összegyűltek az elmúlt tíz év legfontosabb szereplői és az ösztöndíjprogram alapító tagjai. Jelen volt Lakatos Benjamin, a MET Csoport alapítója és elnök-vezérigazgatója, a Ferences Ösztöndíjprogram megálmodója, kezdeményezője és főtámogatója; Dobszay Benedek OFM, a program elindítója, a kuratórium elnöke, tartományfőnök-helyettes; Horváth Bálint, aki a program indulásakor annak szakmai vezetője volt, jelenleg a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója; Dobszay Ambrus, a rendtartomány korábbi közoktatási referense, az ösztöndíjprogram egykori szakmai vezetője, aki jelenleg a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium igazgatóhelyetteseként dolgozik, valamint Orbánné Kiss-Vámosi Emőke, a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium mentortanára, aki a kezdetektől kísérte a programot. A kerekasztal-beszélgetést Bodó Márton, a Ferences Ösztöndíjprogram jelenlegi szakmai vezetője moderálta, aki a tavalyi tanévtől dolgozik a ferences rend közoktatási referenseként.

Fotó: Moldoványi Barnabás

Lakatos Benjamin felelevenítette a kezdeteket, majd köszönetet mondott a résztvevőknek az elmúlt tíz évért, és a rendnek is, hogy befogadták és támogatták az ösztöndíjprogram ötletét. Hangsúlyozta: neki ez az időszak a gondviselésről szólt, rendkívül büszkén tekint vissza az elmúlt tíz évre és mindarra, amit ez idő alatt a ferences iskolák diákjaiért tenni tudtak. Elmondása szerint azért érezte szükségét a program létrehozásának, hogy a ferences iskolákból kikerülő diákok felkészítést kapjanak arra a versenyközpontú világra, ami a gimnázium után várja őket.

Fotó: Moldoványi Barnabás

„A feladat az volt, hogy a főtámogató által megálmodott programból kiindulva egy olyan rendszert építsünk ki, ami a diákokat és a tanárokat is támogatva látható eredményt produkál, rövid időn belül kimutatható és megünnepelhető” – vette át a szót Horváth Bálint. Elmondása szerint azonban nem volt egyszerű ugyanazt az egységes rendszert alkalmazni a három nagyon különböző iskolára.

Dobszay Ambrus, aki Horváth Bálintot követte szakmai vezetőként, hozzátette: minden évben változtattak, csiszoltak valamit a programon. Ami leginkább bevált az évek során, az mindkettejük szerint az, hogy a program projektközpontúvá vált. Horváth Bálint szerint ez azért fontos, mert ha a diákok olyan témát választhatnak, ami érdekli őket, és egy jó mentor segítségével tovább tudják fejleszteni, akkor jó együttműködés jöhet létre tanár és diák között. Ez pedig mindkettejüknek jó.

Fotó: Moldoványi Barnabás

Dobszay Benedek kifejtette: a program indulásától kezdve fontos volt, hogy ne csak egy diákokat és tanárokat támogató program jöjjön létre, hanem megjelenjen benne a ferences lelkiség is. Így született meg például az az ötlet, hogy legyen a programnak egy imádsága, amit a diákok mindig elmondanak a különböző alkalmakon. A ferences lelkiséget tükrözi az ösztöndíjasok másik fontos feladata projektmunkájuk elkészítésén túl: segíteni diáktársaikat, például felzárkóztatással, tanulástámogatással. Később úgy gondolták, fontos, hogy a projektek témájában is megjelenhessen a ferences lelkiség, ezért tették lehetővé, hogy közösségszervező, ferencességhez kapcsolódó, az elesettek segítéséről szóló projekteken is tudjanak dolgozni a tanulók.

Fotó: Moldoványi Barnabás

A kerekasztal-beszélgetést követően a kollégium ebédlőjében gyűltek össze a vendégek. Lakatos Benjamin, a projektnapot megnyitó beszédében arra kérte az ösztöndíjasokat, hogy ne felejtsék majd el mindazt a jót, amit a programtól kaptak, és ha módjuk lesz rá, „segítsék vissza” a ferences rendet és az utánuk következő diákokat tanácsaikkal, támogatásukkal.

Fotó: Lambert Attila

A délután két helyszínen párhuzamosan zajlottak az előadások: huszonnyolc diák mutatott be összesen húsz pályamunkát Az ösztöndíjasok egy-egy tizenöt perces prezentációban foglalták össze egész éves kutatási vagy alkotói munkájuk eredményeit. Az idei projektmunkák témái között nagy népszerűségnek örvendett a teremtett világ védelme, a fenntarthatóság. Közülük kiemelkedett Dobondi-Reisz Albert és Káldy Ferenc, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium két diákjának előadása, ami a passzív ház és az okos otthon összeépítési tervéről szólt. Kutatásukban arra keresték a választ, hogy létezhet-e egyszerre környezetbarát és kényelmes ház. Előadásukat a nap végi eredményhirdetés során közönségdíjjal jutalmazták.

Fotó: Lambert Attila

Ugyancsak különdíjat kapott Lengyel Vilmos Frankás ökológiai megtérés című projektje, amelyben a szerző azt vizsgálta, hogyan igyekeznek a frankás diákok megóvni a teremtett világ értékeit. Az iskola diákjainak kiküldött kérdőívben rákérdezett például arra, hány olyan lámpát kapcsoltak le a kitöltők, amit nem ők kapcsoltak fel, és mennyire figyelnek a víztakarékosságra zuhanyzás közben. A projekttel Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájához kapcsolódva hívta fel a diákok figyelmét saját szerepükre a teremtett világ védelmében.

Fotó: Lambert Attila

Az ösztöndíjprogramban részt vevő diákoknak negyedik éve van lehetőségük olyan projekttel is pályázni, amelyben valamilyen szociális segítő munkát vagy közösségi tevékenységet végeznek. Dudás Sára és Nemes Hanga, a szentendrei Ferences Gimnázium két diákja számolt be a korábban elkezdett, hátrányos helyzetű fiatalokat segítő programjukról, amelynek keretében a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonában csatlakoztak az önkéntesek csoportjához. Tapasztalataikról az iskolájukban tartottak előadást, hogy felhívják a kortársaik figyelmét: a rászoruló, hátrányos helyzetű, sérült gyerekeknek segíteni jó és izgalmas feladat.

Az előadásokat követően a résztvevők a rendház ebédlőjében gyűltek össze, ahol sor került a közönségdíjak átadására. Ahogy cikkünkben korábban említettük, idén két díjazott is lett, mindannyian a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium diákjai. A díjátadót követően ünnepi fogadáson vehettek részt a megjelentek.

Fotó: Moldoványi Barnabás

Az ösztöndíjprogram nagy eredménye, hogy a tíz év során a ferences intézmények között is megvalósult egy együttműködés. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az idei évben két projekt is különböző ferences iskolák diákjainak együttműködéséből született meg. Antal Veronika, Erdős Luca és Somogyi Róza iskolájukban, a Szent Angélában megalapították a Fioretti di San Francesco, vagyis Szent Ferenc virágocskái zenekart. Iskolájuk karácsonyi színdarabjához egy másik ösztöndíjas csapat, a szentendrei Ferences Gimnázium két diákja, Fejér Máté és Fóris Levente Károly szerzett zenét. Az együttműködésnek köszönhetően a darabot később nemcsak a Szent Angéla karácsonyi ünnepségén, hanem az esztergomi gimnáziumban is előadták.

A nap folyamán a kerekasztal-beszélgetésen, de akár a szünetekben, folyosói beszélgetések közben többen is felidézték a sok jó emléket, amit az ösztöndíjprogramtól kaptak. Szakmai jövőképek alakultak ki, új barátságok köttettek, sőt szoros, életre szóló kapcsolatok is kialakultak a mentortanárok és a diákok között. Az egyik diák például arra kérte korábbi mentorát, legyen a bérmakeresztanyja.

Fotó: Moldoványi Barnabás

Az esemény méltó megünneplése volt az ösztöndíjprogram első tíz évének. A közös munkának, a fejlődésnek azonban koránt sincs vége. A tervekről szólva Dobszay Benedek és Bodó Márton is kiemelte: fontosnak tartják, hogy az egykori ferences diákokkal később is megmaradjon a kapcsolat. Egyrészről szeretnék, ha a végzős tanulók a programból való kilépésük után is támogatni tudnák a fiatalokat, másrészt örülnének, ha az ösztöndíjprogram alumnusai mentorálnák, szakmai kérdésekben segítenék a programba újonnan bekerülő diákokat. Lakatos Benjamin a Ferences Ösztöndíjprogram jövőjével kapcsolatban elmondta, boldog lenne, ha tíz év múlva egy olyan programuk lenne, ami a ferences iskolákban tanító tanárokat olyan helyzetbe hozza, hogy az egész országban példaként tudjanak szolgálni a diákok számára. Hozzátette: „ez nem csak a tanárokon múlik, hiszen egy teljes új ökoszisztémát kell körülöttük teremteni, és az alapítvány részben azért van, hogy ezt elősegítse”.

Ferences Média, 2023.

Hasonló tartalom