Beszámoló a Ferences Ösztöndíjprogram kutatásmódszertani szemináriumáról

Mit használ a világnak az, aki kutatást végez? Milyen módszerei vannak a tudományos kutatásnak? Mi különbözteti meg a tudományt az áltudománytól? Mik a tudományos kutatás legfontosabb etikai szabályai? Hogyan és miért kell egy kutatási eredményt publikálni?

Ilyen és más ehhez hasonló kérdésekről tartott szemináriumot két ifjú tudós: Dr. Virág Attila PhD (ELTE TTK paleontológiai kutatócsoport) és Dr. Hoványi Márton PhD (ELTE TÓK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék) a Ferences Ösztöndíjprogramban nyertes diákok és tanáraik számára 2017. szeptember 30-án a Margit körúti ferences plébánián.

 
A két előadó (egy természettudós és egy bölcsész) kiváló példa lehetett a gimnazistáknak arra, hogy a teremtett világ csodáit kutatni érdemes. Mi hajtja a tudóst? Mindenekelőtt a kíváncsiság, a rejtélyek adta kihívások, elméjének megtornáztatása, de természetesen az is, hogy munkája által az emberiség fejlődését szolgálja.

A foglalkozások láthatólag inspirálták a diákokat, hogy választott témájukban elmélyüljenek. Bízvást remélhetjük, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a ferences iskolákból a jövőben is elkötelezett és felkészültek tudósok és más alkotó emberek kerüljenek ki, a ferences iskolák régi jó hagyományait folytatva.

Dobszay Ambrus – Ferences Ösztöndíj Alapítvány

Hasonló tartalom