Pályázati felhívás angliai középiskolai tanulmányok folytatására

A Ferences Ösztöndíj Alapítvány egy jótevőjének erre irányuló célzott támogatása révén lehetőséget biztosít egy 13 és 15 év közötti tanulónak, aki valamely ferences fenntartású iskolában tanul, hogy a 2021-2022-es tanévben tanulmányait a PACT katolikus iskolaszövetség londoni iskolájában (fiú esetében: THE CEDARS SCHOOL, lány esetében THE LAURELS SCHOOL) végezhesse. (https://www.pactschools.org.uk/). A támogató a tanulónak minden ehhez szükséges forrást biztosít (tandíj, utazási költségek, ellátás díja, biztosítás, taneszközök, zsebpénz stb.). Az Alapítvány a pályázaton nyertes tanuló számára a 2020-2021-es tanév második félévében felkészítő foglalkozásokat biztosít a tanuló iskolájában.


 

FRISSÍTÉS!
Figyelem! Az angliai középiskolai tanulmányok folytatására szóló pályázat benyújtásának határideje módosult. Az új határidő: december 17.

 

A támogatás elnyerésére a tanulónak a gondviselője jóváhagyó nyilatkozatával pályázat útján kell jelentkeznie. A kiválasztás során az alapítvány figyelembe veszi:

 • a jelentkező motiváltságát, elkötelezettségét.
 • tanulmányi előmenetelét (beleértve a tanulmányi, művészeti és sport versenyeredményeit),
 • családjának szociális helyzetét,
 • korábban tanúsított közösségi munkáját, magatartását,
 • valamint a tanulmányok megkezdéséhez szükséges szintű (B1-B2) angoltudását.

 

A pályázó által benyújtandó dokumentumok:

 1. On-line pályázati űrlap (elérhető itt vagy beírva: shorturl.at/alGIK )
 2. motivációs levél min. 500 – max. 800 szóban,
 3. az utolsó lezárt tanév eredményét közlő bizonyítvány (Elektronikus másolatban küldendő),
 4. tanulmányi, művészeti vagy sporteredmények igazolása, ha a jelentkező ilyennel rendelkezik,
 5. a tanuló igazgatójának beszámolója a pályázó közösségi munkájáról és magatartásáról,
 6. a gondviselő írásbeli beszámolója, a család szociális helyzetéről (lehetősége szerinti igazolva)  
 7. nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról (https://www.ferencesosztondij.hu/fop/palyazatok),
 • bármilyen más dokumentum, amely a kiválasztás során segítheti az Alapítvány jó döntését (pl. ajánlás vagy beszámoló a tanuló korábbi sikeres projektmunkájáról).

A 2. 6. és 7. dokumentum eredetiben küldendő a Ferences Ösztöndíj Alapítvány székhelyére: 1024 Budapest, Margit krt. 23. Ennek határideje: 2020. december 17.

 

A pályázónak meg kell neveznie egy szintén pályázó iskolatársát, akivel a pályázat elnyerése esetén együtt szeretne felkészülni a tanév második félévében az angliai tanulmányi évre. A támogatás elnyerése esetén, ha a tanulótárs szintén megfelelt a támogatás alapelvárásainak, akkor a nyertes pályázó „tartaléka” lesz arra az esetre, ha ő valamiért mégsem tudna élni a kiutazás lehetőségével.

 

Az Alapítvány által felkért bíráló bizottság a benyújtott dokumentumokat elemzi, majd 2021. januárjában meghallgatást tart, melynek során a jelentkező megfelelő angol nyelvtudásáról is meggyőződik. A bizottság javaslata alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt a támogatott tanuló személyéről 2021. január 31-ig. A nyertes tanulóval az Alapítvány támogatási szerződést köt.

További információk Dobszay Ambrustól, az Alapítvány szakmai vezetőjétől kérhetők a foa@ferencesek.hu email címen keresztül.

Budapest, 2020. november 6.

                                                                   Dobszay Márton Benedek OFM

                                                                                      a kuratórium elnöke