Ösztöndíjprogram mint ferences pedagógiai innováció

A ferencesek képviseletében hárman vettek részt a költészet napján megrendezett pedagógiai konferencián, amelyen az iskolafenntartó szerzetesrendek oktatási szakemberei osztották meg egymással innovatít ötleteiket. Dobszay Ambrus a Ferences Ösztöndíjprogramot (FÖP) mutatta be. 


2019. április 11-én a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében került megrendezésre a Szerzetesi Pedagógiai Innovációk Konferencia. Az eseményen a Ferences Rendtartomány képviseletében többen is részt vettek, előzetesen pedig három – ferences iskolában megvalósult – pedagógiai innovációról küldtek beszámolót a konferencia online felületére. Az iskolafenntartó szerzetesrendek találkozóján – a résztvevők által előzetesen megszavazott – hat nevelési-oktatási újításról szóló prezentációt mutathattak be az intézmények munkatársai. A Mikroszkópos gyakorlatok az orvosi egyetemek és a Szent Angéla Gimnázium együttműködésében; a Magyar Matematikai Múzeum fiókintézményének létrehozása az esztergomi ferences gimnáziumban; valamint a Ferences Ösztöndíjprogram beszámolói közül ez utóbbi bemutatására élőszóban is sor került a konferencián. Dobszay Ambrus, ferences közoktatási referens beszélt arról, hogy a program mennyiben tekinthető újításnak, azaz innovációnak. 
 

 

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány jelenleg hat köznevelési intézmény fenntartását végzi. Dobszay Ambrus a FÖP bemutatásakor így fogalmazott: „A ferenceseknek tulajdonképpen hat plusz egy intézményük van, mivel az Ösztöndíjprogram – bár formálisan, jogilag nincs bejegyezve – alternatív iskolaként jelenik meg a többi mellett. A Ferences Ösztöndíjprogram lényege, hogy hagyományos keretek között próbáljuk megvalósítani mindazt, amit az alternatív pedagógiai módszerekből, az alternatív iskolák sikereiből és hagyományaiból megismertünk.”

Dobszay Ambrus ismertette az Ösztöndíjprogram gyakorlati megvalósulásának elemeit, valamint beszélt a 2019-2020-as tanévben bevezetésre kerülő újításokról. A pályázási időszak húsvét után indul majd, ezúttal három kategóriában, és a korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy túljelentkezésre számítanak. A bemutató során a ferences oktatási referens kitért arra is, hogy a jelentkezésnél pluszpontot kapnak azon tervezetek, amelyek témája kapcsolódik a ferencességhez vagy a fenntarthatósági neveléshez; illetve azt is díjazzák, ha a diákok kisebb csoportokban pályáznak.

 

 

„Hogy miért tekinthető ez innovációnak? Azért, mert a tanulói szabadság megélését szeretnénk biztosítani a hagyományos iskola keretein belül!” – folytatta bemutatóját Dobszay Ambrus. A FÖP által a diákok, kötelességeik elvégzése mellett, egy általuk meghatározott tanulási rendszerben foglalkozhatnak azzal, ami iránt igazán elkötelezettek, ráadásul maguk választotta mentortanár segítségével. Az ösztöndíjas tanulók ezen kívül kommunikációs és prezentációs tréningeken, kutatásmódszertani foglalkozásokon vehetnek részt. 

A Ferences Ösztöndíjprogram 2013 óta működik, és fennállása óta több mint kétszáz projekt valósulhatott meg a rendi intézményekben tanuló diákok érdeklődési körének megfelelően. A programról bővebb információ IDE kattintva érhető el.

 

VM / Ferences Ösztöndíj Alapítvány