Megkezdődött a Ferences ösztöndíjprogram következő pályázati ciklusának hirdetése

Megkezdődött a 2018-19-es tanév ösztöndíj-pályázatainak iskolai hirdetése. A pontos pályázati kiírás legkésőbb április 27-én a pályázati kategóriák menüpontban lesz olvasható. Az alábbiakban rövid előzetes összefoglalót adunk a lehetőségekről és a teendőkről, vastag betűvel kiemelve az újdonságokat.

Mindkét pályázati kategóriára vonatkozó tények:
1.1.    Az esztergomi, a szentendrei és a budapesti (Szent Angéla) ferences gimnáziumok diákjai pályázhatnak.
1.2.    Pályázati dokumentáció 
•    Online adatlap, 
•    adatkezelési hozzájárulás (A szülőnek is alá kell írnia!) papír alapon, 
•    pályázati kutatási-alkotói vagy tanulmányi terv (max. 1000 szó) papír alapon.


A beküldés határideje: 2018 május 31., 23:59.

A papír alapon benyújtandó dokumentumokat a Ferences Ösztöndíj Alapítvány székhelyére (1024 Budapest, Margit krt.23). kell eljuttatni postai úton vagy személyesen a portára leadva.


1.3.    A 2018-18-as tanév végi bizonyítvány megküldésének határideje: 2018. június 29. (A tanuló kifejezett kérése és nyilatkozata alapján a bizonyítványt megküldheti az iskola.)
1.4.    Az elbírálás határideje 2018. augusztus 31.
1.5.    A megvalósítási időszak 2018. szeptember 1-jétől 2019. augusztus 31-ig tart.

2.       Kutatási-alkotói kategória
2.1.    Az a ferences diák pályázhat, aki a 2018-19-es tanévben 9-12. évfolyamos ferences diák lesz.
2.2.    Egyetlen tanárral heti két órában kutatási vagy művészeti alkotói projektet valósít meg.
2.3.    A választott tanárnak ferences iskolában dolgozó tanárnak vagy ferences szerzetesnek kell lennie.
2.4.    A választott tanárnak alá kell írnia a pályázati tervet. Evvel kinyilvánítja, hogy vállalja a mentori munkát.
2.5.    A tanulmányi kategóriához képest magasabb pénzbeli juttatások járnak. (Magasabb havi ösztöndíj + idegen nyelv tanulási támogatás.)
2.6.    Lehet közös tervvel pályázni, ami többlet pontszámmal jár, de ha a pályázó társa nem nyer, akkor a pályázat sikertelennek minősül.
2.7.   Közös pályázati terv  mellett lehetőség van egyéni tervet is benyújtani, amellyel elnyerhető a támogatás akkor is, ha a közös pályázati társ nem nyer. A kétfajta terv tartalmában nem lehet teljesen azonos, tekintettel az egyéni és csapatmunka eltérő jellegére. 
2.8.    Benyújtható egy egyéni, vagy egy közös, vagy egy-egy egyéni és közös terv, tehát maximum kettő.

3.       Tanulmányi kategória
3.1.    Az a ferences diák pályázhat, aki a 2018-19-es tanévben 12. évfolyamos ferences diák lesz, vagy aki a korábbi években a program nyertes diákja volt – az évfolyamától függetlenül.
3.2.    Két tantárgyat tanul (egy vagy két tanárral) magasabb szinten heti egy-egy órában. Felkészül az emelt szintű érettségire, vagy OKTV-re, alkalmassági vizsgára vagy más a pályázó tanulmányi tervében megfogalmazott célra.
3.3.    A választott tanárnak is ferences iskolában dolgozó tanárnak vagy ferences szerzetesnek kell lennie.
3.4.    A választott tanárnak alá kell írnia a pályázati tervet. Evvel kinyilvánítja, hogy vállalja a felkészítő tanári munkát. Az azonos céllal tanuló nyertes diákból max négyfős csoport szervezhető.
3.5.    A kutatási-alkotói kategóriához képest alacsonyabbak a pénzbeli juttatások. (Alacsonyabb havi ösztöndíj, nincs idegen nyelv tanulási támogatás.)
3.6.    Csak egyéni tervvel lehet pályázni.
3.7.    Az elbírálásánál figyelembe vesszük, ha a pályázó a korábbi években az ösztöndíjprogram támogatott diákjaként jó munkát végzett.