Indul a ferences felsőoktatási ösztöndíj első éve

Évnyitó találkozóval és a szerződések aláírásával kezdetét vette a Ferences Ösztöndíjprogram új, felsőoktatási kategóriájának első éve. Három egyetemi hallgató nyerte el az ösztöndíjat: ketten közülük a Szent Angéla, egyikük pedig az esztergomi ferences iskola öregdiákjaként.


A 2019-2020-as tanévben első ízben pályázhattak a Ferences Ösztöndíj Alapítvány felsőoktatási kategóriájára (FOK) a ferences fenntartású gimnáziumok azon öregdiákjai, akik diplomájuk megszerzése után valamely ferences intézmény munkatársaként szeretnének elhelyezkedni. Az ösztöndíjat három területen hirdették meg: bármely szociális, pedagógiai és teológus szakra járó hallgató benyújthatta pályázatát. 

 

 

A felsőoktatási kategória rendszerét az elmúlt fél évben dolgozta ki és alapította meg az Ösztöndíjprogram kuratóriuma. A programmal szeretnék erősíteni az öregdiákok alumni rendszerét, valamint a végzett diákokat valamiképpen a rend "szellemi holdudvarában" tartani, és természetesen bíznak benne, hogy mindez a rend fenntartásában álló intézmények tanárellátására is hatással lesz. Az augusztus végén meghirdetett új FÖP-kateróriára szeptember folyamán lehetett jelentkezni, a nyerteseket pedig a beküldött motivációs leveleik alapján választották ki a kuratórium tagjai. Az elbírálásnál fontos szempont volt, hogy a pályázó milyen módon akar továbbra is jelen lenni Alma Matere életében: vállal-e valamilyen mentormunkát vagy tábori segítséget az iskolában. Ez évben összesen három tanárjelölt - ketten a Szent Angéla-gimnázium, egy fiatal pedig az esztergomi iskola öregdiákjaként - került be a programba: egy biológia-matematika szakos, egy magyar-angol és egy magyar-történelem szakos hallgató. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FOK évnyitóját október 25-én tartották a ferences rend tartományfőnökségén, Budapesten, ahol az ösztöndíjasokon kívül jelen volt Dobszay Ambrus, a program szakmai vezetője és Kiss Didák OFM, kuratóriumi elnök is. A barátságos hangulatú találkozón az egyik ösztöndíjas elmondta: „Az alapítvánnyal már korábban is volt alkalmam megismerkedni: kutatási és tanulmányi kategóriában is. Amikor meghirdették a felsőoktatási kategóriát, az volt az érzésem, hogy ezt nekem találták ki, mert egyébként is terveztem, hogy tanárként visszatérek majd a gimnáziumomba”. Egy másik nyertes pályázó hozzátette: „Én tizenkét évig jártam ferences iskolába, ferencesek között nőttem fel és nagyon megszerettem ezt a közeget, ezért is volt nagyon vonzó számomra a lehetőség”.
Az ösztöndíjasok vállalásai között szerepel egy jelenleg is ferences gimnáziumban tanuló diák mentorálása is, s volt, akit éppen ez indított a programra való jelentkezésre: „Nagyon fontosnak tartom, hogy az ösztöndíjprogram lehetőséget ad arra, hogy akár már 11-12-es korban tudományos kutatásokat végezzünk. Engem az motivált a jelentkezésben, hogy kapcsolatba kerülhetek a gimnazista diákokkal, akik ilyen munkát valósítanak meg”.

 

 

A felsőoktatási kategória az idei tanévtől kezdve várhatóan minden évben meghirdetésre kerül majd. Dobszay Ambrus, a FÖP vezetője elmondta: „Valószínűleg lesznek még kisebb-nagyobb változtatások a program elkövetkező éveiben: változtatnánk például azon, hogy az ösztöndíjszerződés ne csupán egy évre szóljon. Egyébként, mivel az ösztöndíjprogram alapvetően a gimnazisták támogatására jött létre, az új kategória megjelenésekor meghatároztuk, hogy a teljes költségvetés maximum öt százalékát fordítjuk a felsőoktatási kategóriába tartozó hallgatók támogatására.” 

Az ösztöndíjprogram újítása egyedülálló a katolikus fenntartású középiskolák körében. A szervezők remélik, hogy évről évre többen pályáznak majd e kategóriában, és a ferences öregdiákok megbízható tanárjelöltként állnak majd az iskolák kapujában.

 

VM / Ferences Alapítvány, Ferences Sajtóközpont