„Tanítsunk úgy, hogy ki ne oltsuk az imádság szellemét!" – Ferences Pedagógiai Napok Szentkúton

Mátraverebély-Szentkúton találkoztak a ferences köznevelési intézmények dolgozói 2018. augusztus 27. és 28. között. A negyedik alkalommal megtartott Ferences Pedagógiai Napok rendezvényen 188 pedagógus, továbbá 16 ferences testvér és a tartományfőnökség dolgozói vettek részt. 


A 2018-2019-es tanév kezdete előtt egy héttel, immár negyedik alkalommal találkoztak a ferences köznevelési intézmények munkatársai Mátraverebély-Szentkúton. Az eseményen a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő hat köznevelési intézmény tanárai és pedagógusai gyűltek össze, hogy imádsággal, előadásokkal és tantestületi értekezletekkel felkészüljenek az előttük álló évre. 
 


A regisztráció utáni közös szentmisén Varga Kapisztrán OFM a ferences rend és a tanítás viszonyáról beszélt. A szerzetes kitért rá, hogy amikor valaki a gyermekét egy ferences intézménybe íratja, azt reméli, hogy ott ő maga és a gyermeke is találkozik a ferences karizmával, hagyománnyal, szellemiséggel, spiritualitással; az élethez, a tudáshoz, a tudományhoz való ferences hozzáállással. Tanításában elmondta: az intézményekben csökkenő ferences jelenlét miatt a világi tanároknak is feladata, hogy segítsenek e lelkiség átadásában nemcsak szavakkal, hanem Istenhez, a gyermekekhez és a tanításhoz való hozzáállásukkal; azzal, ahogyan szeretik a tanított tantárgyat. 
A szentmise után a Szent Anna konferenciateremben folytatódott a program, ahol Dobszay Benedek OFM köszöntötte a pedagógusokat, majd a Ferences Pedagógiai Napok három alappillérét említette: a ferences közösség életébe való bekapcsolódást a hely szellemén és az imaalkamakon keresztül, a szakmai továbbképzést, valamint a különböző intézmények dolgozói között megvalósuló horizontális találkozást. 
 


A délelőtt folyamán négy előadást hallhattak a résztvevők. Elsőként a tartományfőnök számolt be a ferences rend helyzetéről. Dobszay Benedek OFM visszautalva a szentmisében elhangzott prédikációra, hangsúlyozta: „Az elmúlt esztendők változása, hogy mi, ferencesek nem tudunk olyan mértékben jelen lenni az intézményeink mellett, mint korábban. Emiatt egyre inkább érezzük, hogy a karizma átadásának feladatában nagyon nagy szerepe van a világi kollégáknak.” A tartományfőnök beszámolt arról is, hogy ezen változások következményeként idén egy régóta tervezett új, ferences pedagógiai képzést indítanak: egy akkreditált pedagógustovábbképzést, amely nemcsak a ferencességről, hanem a pedagógus személyiségfejlesztéséről is szól majd: szupervíziókkal, esetmegbeszélésekkel, egyéni fejlesztési lehetőségekkel. 

A Ferences Pedagógiai Napok főszervezője, Dobszay Ambrus, a rend közoktatási referensének tájékoztatója következett, aki az elmúlt évben megvalósult és a jövőben esedékes intézményi monitorozásokról, az iskolákba való jelentkezésekről, az iskolák tanulmányi teljesítményeiről, lezajlott és folyamatban lévő ellenőrzésekről beszélt. „Jelenleg hat köznevelési intézményünk működik: egy óvoda és öt iskola, 2030 tanulóval és 226 pedagógussal – közülük húsz ferences.” Majd hozzátette: „A ferences nevelés és oktatás közös stratégia mentén fejlődik. A fenntartó ennek kidolgozásáért felelősséget vállal, irányító munkájában ezt követi. Miközben hat hagyományos rendszerű intézményt működtetünk, a Ferences Ösztöndíjprogram révén egy hetedik „alternatív” iskolát is fenntartunk, amelyben módunkban áll megvalósítani a személyre szabott, a mester-tanítvány kapcsolatra épülő, a diák érdeklődése és kreativitása mentén szerveződő oktatást is.” Beszámolójához kapcsolódóan bemutatta a rend kommunikációs tevékenységeit, valamint a tartományfőnökség munkatársait is.  

Kiss Didák OFM, ferences tartományi titkár beszélt a Ferences Pedagógiai Alapképzésről (FEPA), amelynek egyik célja, hogy mindenki jobban megismerje a ferences karizma lényegét, és azokat hasznosítani tudja. Elmondta: „Nem titkolt célunk, hogy ezen képzést előbb-utóbb minden ferences iskola dolgozója elvégezhesse.” 

Szili Attila, a rendtartomány gazdasági vezetőjének rövid tájékoztatójával ért véget a délelőtt, aki az iskolákhoz kapcsolódó beruházásokról, valamint a rendtartomány tulajdonában lévő egyéb ingatlanok állapotáról is beszélt. „Jelenleg öt helyszínen, nagyjából tízmilliárd forint összegben folyik beruházás: Esztergomban, Szentendrén, a Szent Angélába iskolában, Vácon és Gyöngyösön. Most jött el az az idő, amikor végre azt látjuk, hogy az oktatási intézményeinkben is tudunk olyan előremutató fejlesztéseket megálmodni és megvalósítani, amelyek a szakmai munkán túl az infrastrukturális lehetőségeknek köszönhetően is biztosítják az intézményekben folytatható magas színvonalú oktatást.”  Az ebéd utáni elfoglaltsághoz tizenöt műhelyből választhattak a résztvevők, amelyek megtartását az iskolák, valamint a tartományfőnökség munkatársai végezték. A foglalkozások keretein belül sok érdekes témáról beszélgethettek a pedagógusok. Többek között szerepelt Az eredményes kommunikáció, A ferences hagyomány és identitás társadalmi prezentációja a médiában, Integráció az egyházi iskolákban, A szerzetesi iskolák etikai kódexe, Iskolák külföldi kapcsolatainak tapasztalatai, stb. 
 

 

A délután a Ferences emlékek, ferences kincsek című közös játékkal folytatódott, amelynek bevezetőjeként Varga Kapisztrán atya ismertette a kegyhely történetét a kezdetektől napjainkig. Majd Fáy Zoltán a ferences könyvtár és levéltár vezetője szólt néhány szót arról, hogy milyen értékek birtokában van a Ferences Rendtartomány, ezen értékeket hol őrzik, valamint milyen körülmények között élték túl akár a háborús évek időszakait. Néhányat ezek közül magával is hozott, a játékban résztvevőknek azonosítani, majd tanulmányozni kellett őket. A játék során a résztvevők vegyes csapatokban bejárták a szentkúti kegyhely egészét, a náluk található kérdőív kérdéseit a kegyhely különböző helyszínein található festmények, ikonok, táblák, szobrok és tárgyak, illetve természetesen az internet segítségével igyekeztek megválaszolni – több-kevesebb sikerrel. A pedagógusok az esti dicséretre újra összegyűltek a templomban, mely után vacsora, majd jó hangulatú beszélgetés, sör- és borkóstolás zárta a napot.Kedden délelőtt az intézmények külön helyszíneken megtartották a tanév első tantestületi értekezletét, ezután Dr. Tari Annamária pszichoterapeuta előadásával folytatódott a nap, aki az alfa-generáció neveléséről beszélt. „Hány szelfit csináltak ma? Hányat posztoltak közülük? Készített-e valaki insta-sztorit?”– kezdte meg előadását a szakember, amelyet nagy nevetéssel fogadott a hallgatóság. Beszélt arról, hogy a gyermekek felhőtlen gyermekkorát hogyan befolyásolják a modern kommunikációs eszközök. Felhívta a tanárok figyelmét arra is, hogy fontos ismerniük a különböző közösségi oldalakat, mivel ezáltal tudnak jogos ítéletet mondani azokról. „Amikor azt látják az osztályban, hogy nem figyelnek, akkor gondoljanak arra, hogy ha képernyő van bárhol – nem is kell látniuk a diákoknak, elég, ha tudják – a figyelmük óránként tizenkétszer térül el. Azt gondolom, ha egy tanár szeretné, hogy figyeljenek rá, akkor interaktívnak, érdekesnek, de legfőképpen jófejnek kell lennie.” 
 


A délelőtti programok után a Dobszay Ambrus megköszönte a műhelyfoglalkozásokat megtartó kollégák segítségét. A kétnapos esemény zárásaként a tartományfőnök ezekkel a szavakkal búcsúztatta a kollégákat, és jó munkát kívánva megnyitotta meg számukra a 2018-2019-es tanévet: „Köszönöm nektek, hogy eljöttetek erre a két napra, hogy a programon részt vettetek. Kívánom, hogy ez a tanév a sok munkával együtt legyen titeket is előrevivő, számotokra is értékes!” 


A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő köznevelési intézményekben szeptember 3-án kezdődik az új tanév. A ferencesek közreműködésével megvalósuló oktató- nevelő munkát, valamint a – három gimnáziumban működő, a tehetséges diákokat segítő – Ferences Ösztöndíjprogramot a Ferences Alapítványon keresztül támogathatják, amely a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány központi alapítványa. A Ferences Pedagógiai Napok megszervezése szintén ezen alapítványon keresztül valósul meg. További információért és a támogatási lehetőségekért keresse fel a http://www.ferencesalapitvany.hu/kategoria_csoport/9 honlapot.

 

Az eseményen készült további fényképek: 

Varga Mónika – Ferences Sajtóközpont, Ferences Alapítvány
Fotó: Lambert Attila

Hasonló tartalom