Meghirdették a 2018-2019-es tanév Ferences Ösztöníjprogamjának pályázatát – Interjú Dobszay Ambrussal

A Ferences Ösztöndíjprogram (FÖP) honlapján április 28. óta elérhetők a 2018-2019-es tanév új pályázati kiírásai. A program, amelyben évente nagyjából ötven diák vesz részt, 2013 szeptemberében indult, így a következő tanév lesz a hatodik ciklus. Eddig több mint 250 diák nyerte el az ösztöndíjat. Interjúnkban Dobszay Ambrus ferences közoktatási referenst kérdeztük az idei pályázat újdonságairól.


A következő tanévre vonatkozóan miből áll az Ösztöndíjprogram?

A Ferences Ösztöndíj Alapítvány ösztöndíjára a tavalyi évtől kezdődően két kategóriában pályázhatnak a ferences középiskolák diákjai. Kultatási-alkotás kategóriában idén is várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének egy általuk választott témában kutatási, alkotási projektet megvalósítani A tanulmányi kategóriában azoknak érdemes pályázniuk, akik az iskolai tanóráik mellett külön foglalkozásokon is részt vennének, hogy az általuk választott két tantárgyat nagyobb intenzitással tanulhassák. Ez elsősorban  a tizenkettedikes diákoknak vagy azoknak a tanulóknak szól, akik a korábbi években már elnyerték a támogatást; és akik az egyetemi felvételire készülve azt tűzték ki célul, hogy emelt szintű érettségivel, nyelvvizsgával és tanulmányi versenyeken való sikerrel minél jobb pontszámokat szerezzenek. 

 

Ez előtt hogyan nézett ki a pályázat?

Korábban a 9-10-11-es diákoknak kellett kutatási-alkotási projektet véghezvinni. Most már nem korosztály alapján, hanem a célok szerint, a tanulók döntésére bízva működtetjük ezt a két kategóriát. 

 

Idén milyen újítást vezettek be?

Szeretnénk a diákokat arra ösztönözni, hogy közös pályázatokat nyújtsanak be, így idén azt is díjazzuk, ha közös kutatási-alkotói tervet adnak be a tanulók. Ez csupán egy lehetőség, amely plusz pontot jelent a pályázat elbírálásakor. (A közös pályázásért 50 plusz pont jár az 1000 pontos értékelési rendszerben.) Ennek az újításnak több oka van: először is szeretnénk, ha a tanulóink minél jobban elsajátíthatnák a kooperatív munkaformát. Erre az iskolákban kevesebb lehetőség adódik, mint egy szabadabban szerveződő programban.      
Közös pályázás esetén a diákoknak egyénileg is be lehet adni a pályázatot, mivel az elbírálás is egyénileg történik a tanulmányi eredmények, a versenyeredmények és a tanárok véleménye alapján. Ha közös kutatási tervezetet adnak be, és egyikük nem nyeri el az ösztöndíjat, akkor a közös pályázatuk sikertelen. Emiatt a közösen pályázó tanulók számára javasoljuk, hogy adjanak be egyéni tervezetet is. Ha pedig valakinek az egyéni és a csoportos projektje is nyertes pályázatnak minősül, akkor a közös projektet kell megvalósítaniuk. 

 

Ez az újítás hogyan fogja  befolyásolni a jelentkezők számát? Hány pályázatra számítanak?

Azt reméljük, hogy ez a változás növelni fogja a jelentkezők számát. Látok arra esélyt, hogy valaki, aki nem a legjobb tanuló, de jó ötletei vannak, egy közös projekttel bekerüljön a programba. Általában kétszer annyian pályáznak, mint ahány helyet biztosítani tudunk. Mégis úgy gondolom, hogy mindenki számára előnyös, ha jelentkezik, mert a diákok fontos tapasztalattal gazdagodhatnak, hiszen sokan életükben először készítenek ilyen jellegű „portfóliót”. Egy tanulási vagy kutatási tervezet összeállítása már önmagában is nagy munka, amelynek értéke van, és – ki tudja – ez egyszer még hasznos lehet a pályázó számára. 


Röviden hogyan foglalná össze a FÖP lényegét?

Merészen fogalmazva, ez egy „alternatív iskola” a hagyományos oktatás keretein belül: a megszokott módszerektől eltérő tanulási forma. A diákok az ösztöndíjas évük alatt olyan munkaformákat gyakorolnak be, amelyek a későbbiekben, az egyetemi vagy munkás életben is, nagyon hasznosak lesznek számukra. A kommunikációs tréningen például a legprofibb szakemberek készítik fel őket arra, hogy prezentációjukat hogyan tudják hatásosan, meggyőzően előadni. 
Az elmúlt években, amióta a FÖP működik, mindhárom ferences iskolában születtek olyan tanulói kutatási produktumok, amelyekkel tanulóink nagy jelentőségű versenyeken értek el sikereket. Bár ezek a bemutatók nem mindig az Alapítvány által támogatott diákok munkái voltak, mégis azt gondolom, hogy ez az Ösztöndíjprogram közvetett hatásaként is értékelhető, mivel ennek a fajta tanulási kultúrának az elterjedéséhez járul hozzá az érintett iskolákban.

 

Honnan meríthet ihletet az, aki szívesen pályázna, de nem talál megfelelő témát?

Elsősorban azokat a témákat kell felidézni, amelyek tanulásakor az iskolai órák valamelyikén azt érezték, hogy szívesen elidőztek volna még egy kicsit. Ezeket az ihletett pillanatokat lehet utólag megragadni, és felismerni magunkban a motivációt az adott témában való elmélyülésre. Bár a pályázati felhívás a diákoknak szól, a tanároknak is érdemes felfigyelniük rá, hiszen sokszor ők érzik úgy, hogy egy adott témakörre jó lett volna több időt fordítani. Minden tanár szereti a szakmáját, mindannyiunknak vannak pozitív értelemben vett „mániáink”, ezért olykor  fájdalmas számunkra, hogy erről a „mániáról” nem beszélhetünk egy kicsit  többet a gyerekeknek. A FÖP nagyon jó lehetőség arra, hogy a tanárok is változatosságot éljenek meg: olyan dolgot taníthassanak, ami számukra is izgalmasabb vagy mélyebb annál, mint ami az alapórák kereteibe beleférhet. Volt már példa erre: az egyik kolléga a saját doktori témájának egy leágazását ajánlotta föl kidolgozásra a mentorált diáknak, egy résztémát, amely egy gimnazista kutatói eszközeivel is jól megközelíthető. Ezért a tanárokat is biztatom, hogy keressék meg a tehetséges diákokat, és lelkesítsék őket, adjanak nekik témaötleteket. 

 

Hol tájékozódhat az érdeklődő a részletekről, illetve hol találja a pályázati dokumentáció elemeit?

A pályázati kiírás és útmutató (a kettő egyetlen dokumentum), valamint a kitöltendő adatgyűtjő oldal linkje és az adatkezelési hozzájárulás űrlapja itt található: http://www.ferencesosztondij.hu/fop/palyazatok - külön a kutatási-alkotói, s külön a tanulmányi kategória pályázói részére. A kutatási-alkotói, illetve a tanulmányi tervhez nincsen sablon (bár az útmutatóban ehhez is adunk tanácsokat), ezeket tehát önállóan kell megalkotniuk, maximum 1000 szóban, s 2018.május 31-ig ezt is el kell küldeniük az Alapítvány címére, a foa@ferencesek.hu e-mail-fiókra.


 

Varga Mónika – Ferences Sajtóközpont, Ferences Alapítvány