Támogatott mániák – interjú Dobszay Ambrussal a megújult ferences ösztöndíjról

Hetedik alkalommal indul el a Ferences Ösztöndíjprogram (FÖP). A pályázási időszak a húsvét utáni héten kezdődött, ezúttal két újítás is szerepel a kiírásban. A változásokról és a program elmúlt éveiről Dobszay Ambrus, ferences közoktatási referens számolt be.  


Mi a Ferences Ösztöndíjprogram legfontosabb célkitűzése?

A program célja, hogy a ferences középiskolákban tanuló tehetséges fiatalok támogatást kapjanak terveik megvalósításához, ösztönzést az érdeklődésük szerinti munkához. Hagyományosan május elején vagy április végén jelenik meg a FÖP következő tanévre vonatkozó pályázati felhívása. Ez hatodik éve van így, mivel 2013-ban hirdettük meg először a programot. 
Azt gondolom, hogy mindenkinek – felnőttnek és diáknak egyaránt – van egy “mániája”: valami, ami nagyon érdekli, nagyon megragadja őt; az életnek egy olyan területe, amelyen cselekedni akar. Ez a program abban nyújt segítséget, hogy ezt meg is tegyék. De nemcsak anyagi támogatást biztosítunk ehhez, hanem egy felnőttet is odaállítunk a diák mellé, aki terelgeti ezt a munkát.

 

Miért fontos mindez?

Meggyőződésem, hogy ha valaki ezen "mánián" keresztül igazán megtapasztalja a sikerélményt, akkor az élet más területein is motiváltabbá válik. Ismerjük a szituációt, amikor a szülő számára kiderül, hogy gyermeke egy adott tantárgyból rosszul teljesít, majd a fogadóórán az édesanya azt mondja: „Igen, tudom, hogy matekból rosszak a jegyei, majd el is fogom tiltani a focizástól, hogy többet tanuljon“. A pedagógus pedig tisztában van vele, hogy: ha valaki rosszul tanul, és emiatt eltiltjuk attól, amit igazán szeret, azzal – nem hogy jót nem teszünk vele, hanem – ártunk neki, mert  ez egyéb területeken is le fogja rontani a teljesítményét. Ha valaki zenélni szeret, akkor a zenélésben kell támogatni; azzal a reménnyel, hogy a zenében elért sikerek ösztönözni fogják őt a többi tantárgyban is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden mást el lehetne hanyagolni.

 

 

Milyen változások történtek a FÖP indulása óta eltelta hat év alatt?

Minden év hozott valamilyen újdonságot. A program folyamatosan alakul: pedagógiai, szellemi és emberi előnyei, karaktere apránként kristályosodik ki még a program szervezői, vezetői számára is. Ezen változások eredményeit foglalja össze a program Alapító Okirata, amelyet honlapunkon is közzétettünk.
Tulajdonképpen nevezhetjük ezt egy pedagógiai innovációnak is: egy módszertani és szemléletbeli újításnak, amelynek lényege, hogy a tanulók számára olyan tevékenységekre teremtsünk lehetőséget, amelyek középpontjában az egyéni érdeklődésük áll.
Két éve vezettük be a tanulmányi kategória mellett az ún. kutatási-alkotási kategóriát; tavaly pedig először adtunk arra lehetőséget, hogy a tanulók közösen pályázzanak.  

Idén két fontos módosítás várható. Az egyik, hogy mivel további öt évre fenntartói leszünk a jászberényi Terplán Zénó Ferences Szakképző Iskola és Gimnáziumnak, ezt az intézményt is bevonjuk a programba. A pályázati támogatások száma azonban nem növekszik, marad 50 fő, tehát nagyobb küzdelem lesz a helyekért, mert mostantól nem három, hanem négy iskola növendékei igényelhetik az ösztöndíjat. 

 

Mi a másik újítás?

Idén egy új kategóriát is meghirdetünk: a közösségi vagy segítő tevékenységek kategóriáját. Ezt azért láttuk szükségesnek, mert a tavalyelőtt bevezetett kutatási-alkotási kategóriára sokan pályáztak olyan tervezetekkel, amelyek valójában nem tudományos kutatásról szóltak, hanem a közösséget, az iskolát szolgáló hasznos tevékenységről. 
Két Szent Angélába járó diák például a saját iskolájuk honlapját tervezte újra. 

 

 

Mivel ezek a munkák nem olyan jellegűek, mint például egy biológiai vagy fizikai tudományos kutatás, nem minden esetben tudtuk elfogadni őket, pedig nagyon fontosnak tartottuk volna, hogy ehhez hasonló tevékenységek is helyet kapjanak az ösztöndíjprogramban. 
Ezért határoztuk meg a közösségi vagy segítő tevékenységek kategóriáját, amely által olyan kezdeményezéseket is támogathatunk, mint például egy iskola közösségi életét megkönnyítő, hatékonyabbá tevő produktum létrehozása. Ebbe illik bele az előbb említett iskolai projektről szóló munka; de ide sorolható egy iskolai közösségi esemény újszerű megrendezése is. 

Ezen kategóriába tartozhat továbbá egy rendszeres szociális segítő tevékenység szervezése és megvalósítása is. Ilyen, ha valaki csatlakozik az Olvasótárs mozgalomba – amelyben gyermekeknek, időseknek vagy vakoknak lehet felolvasást vállalni – és népszerűsíti azt társai körében, kialakít egy iskolai klubot, híreket ad róla. Ez természetesen csak egy példa, kíváncsian várjuk a tanulók ötleteit. 

Az új kategória bevezetésével szeretnénk kilépni a tehetségnek abból a felfogásából, amely kizárólag az értelmi oldalról közelít, vagyis csak az IQ-ról szól. Ezzel azt kívánjuk elérni, hogy az is érvényesülhessen, akiben a szociális segítő tevékenységekre van hajlam, tehetség.   

 

Erre a kategóriára is lehet közösen jelentkezni?

Igen, sőt, biztatjuk is a tanulókat erre. Ahogyan már mondtam: tavaly vezettük be először a közös pályázási lehetőséget, így ketten vagy akár hárman is lehet együtt dolgozni. Ezt minden esetben plusz 50 ponttal jutalmazzuk a beadott pályázatok elbírálása során, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok az együttműködési készséget is gyakorolják.

 

Hogyan lehet ezt az új kategóriát megpályázni?

Erre a kategóriára is ugyanúgy kell jelentkezni, mint a többire: a pályázati dokumentáció legfontosabb része egy alkotási tervezet leadása, ezen kívül egy online adatlapot is ki kell tölteni, illetve be kell nyújtani egy adatkezelési hozzájárulást. Az évvégi bizonyítványokat a hiánypótlási időszakban fogják majd feltölteni a diákok, hiszen ez is szükséges a jelentkezéshez, de ezt csak a leadási határidő után kapják kézhez. Egyébként idén is május 31. lesz a benyújtási határidő. 

 

A tanároknak van feladata a pályázási időszak alatt?

Külön feladatuk nincs, de nagyon fontos, hogy folyamatosan buzdítsák, bátorítsák és támogassák a gyerekeket a jelentkezésben, maguk pedig válallkozzanak a mentortanári szerepre. Azt gondolom, hogy a programban való részvétel számukra is nagy élmény lehet, arra kapnak lehetőséget, hogy egy lelkes tanulóval együtt foglalkozzanak egy olyan témával vagy feladattal, amit maguk is nagyon szeretnek. 


 

A Ferences Ösztöndíjprogramról bővebben IDE kattintva olvashatnak.
A program támogatására ezen a LINKen keresztül van lehetőség.


VM / Ferences Sajtóközpont, Ferences Alapítvány